ආදරණීය දූ පුතුනි මිහිමත සුරපුරක් හදන පරපුර සමග එකතු වෙන්න එන්න.
මිනිසා ස්වභාදහමෙන් වෙන් වුනාට පස්සෙ තරාතිරම කුමක් වුවත් පැවැත්මක් නැතිව යනවා.. ඔබේ දරුවා දැන ඉගෙන ගන්න ඕනෙ කොන්ටම් ෆිසික්ස් දක්වා සියලු විද්‍යාවන් නොවෙන බව අවබෝධ කරගන්න වූ කාලයක අපි ජීවත් වෙමින් ඉන්නෙ.. අපි සිංහලද,දෙමළද, මුස්ලිම්ද , යුරෝපීයයන්ද, අප්‍රිකානුවන්ද කියන එක වෙනුවට විශ්ව භාශාව තේරෙනවද කියන එක අදාල වෙන දවසකට දරු පරපුර නිර්මාණය කරමු..

ඔබට විශ්ව භාශාව තේරෙනවද කියන එක විතරයි ඔබ තව දුරටත් මිහිමත ජීවත් වීමට සුදුසුද නැතිද කියලා තීරණය කරන සාධකය වෙන්නෙ

එන්න..අපි අහස එක්ක පියාඹමු..

එන්න..අපි පොළොව එක්ක හුස්ම ගමු..

එන්න..අපි ජලය එක්ක කතා කරමු..

ස්වභාදහම එක්ක ජීවත් වීමේ මහා කලාව ඉගෙන ගමු..

විශ්ව භාශාව හැදෑරීමට ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ සංවේදී හදවතක් පමණයි !!

ලියාපදිංචි වන්න - https://ravanaaviationurl.page.link/NatureSinhala